Работа "Секретар" Борисполь в ТОВ "АПЗК "БОРИСПІЛЬ"

Отправить резюме Добавить в отобранные Похожие вакансии Пожаловаться на вакансию
Компания ТОВ "АПЗК "БОРИСПІЛЬ"
  Все вакансии этой компании
Город Борисполь
Категория Секретари/Офис-менеджеры
Зарплата 5000 - 5100грн. оклад+премия
Занятость полный рабочий день
Размещена 03/10/2016
 
Требования к соискателю
Опыт работы от 1 до 2 лет
Уровень образования высшее
Вакансия Секретар  
 • знання нормативних документів стосовно ведення табельного обліку;
 • зання правил користування приймально-переговорними пристроями, технічними засобами оброблення документів, усної та писемної інформації, комп'ютерами і відповідним програмним забезпеченням;
 • знання правил ділового спілкування;
 • знання основ адміністративного права, законодавства про працю;
 • знання складання графіків змінності роботи та режиму робочого часу на ПЗС згідно чинного законодавства;
 • нормативно-правові акти, положення, інструкції по веденню діловодства на підприємстві, основні положення державної системи діловодства, стандарти організаційно-розпорядчої документації.

Обязанности:

 1. Веде облік фактичного часу прибування працівників на Паливозаправній службі (ПЗС), здійснює контроль за їх своєчасною явкою на роботу та відбуттям з роботи, знаходженням на робочому місці в ПЗС.
 2. Робить відповідні відмітки в табелі обліку робочого часу працівників ПЗС та щоденно складає рапорти (зведення) про явку на роботу, а також про запізнення та неявку на роботу з вказуванням причин працівників ПЗС, веде облік облікового складу працівників ПЗС.
 3. У встановленому порядку складає табель обліку робочого часу працівників ПЗС в комп'ютерній програмі , підтверджуючи фактично відпрацьовані робітниками години.
 4. Складає та вносить зміни до графіків виходу на роботу працівників ПЗС в комп'ютерній програмі та інше.
 5. Відповідальна за нормування праці працівників ПЗС.
 6. Своєчасно складає та передає до відділу кадрів табель обліку робочого часу працівників ПЗС, що звільняються з роботи, обхідні листи.
 7. 42 Своєчасно передає в комп'ютерній програмі табель використання робочого часу провідному бухгалтеру з розрахунку заробітної плати (для розрахунку заробітної плати).
 8. 6 Веде облік відпусток, відряджень, листків непрацездатності працівників Паливозаправної служби (ПЗС).
 9. Складає службові записки щодо притягнення працівників ПЗС до роботи у вихідний день з дотриманням чинного законодавства.
 10. Відповідальна за своєчасне складання графіку відпусток працівників ПЗС, які є учасниками ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, та контролює своєчасне надання даної додаткової відпустки працівникам ПЗС.
 11. Контролює своєчасне надання працівникам ПЗС щорічної основної та додаткової відпустки згідно затвердженого на підприємстві графіку відпусток.
 12. Відповідальна за своєчасне подання працівниками ПЗС заяв про надання відпустки.
 13. Приймає кореспонденцію, яка надходить на розгляд директору Товариства, передає її згідно з прийнятим рішенням до структурних підрозділів або конкретним виконавцям для використання в процесі роботи або підготовки відповідей.
 14. Друкує за вказівкою директора Товариства службові матеріали, необхідні для його роботи або вводить поточну інформацію.
 15. Формує справи відповідно до затвердженої номенклатури, забезпечує їх зберігання і в установлені терміни здає до архіву підприємства.
 16. Веде діловодство та різні операції із застосуванням комп'ютерної техніки, призначеної для збирання, оброблення і подання інформації для підготовки та прийняття рішення.
 17. Приймає поштову та факсимільну кореспонденцію, реєструє та направляє до структурних підрозділів.
 18. Своєчасно передає документи на виконання згідно з резолюцією директора.
 19. Веде облік кореспонденції, що отримується та відправляється, систематизує та зберігає документи поточного періоду.
 20. Збирає письмову інформацію про кандидата на вакантну посаду для оформлення на роботу, підтримує з ними зв?язок для подальшого проходження на співбесіду з заступником директора з безпеки, директором Товариства.
 21. Готує пакет документів для прийому працівників ПЗС на роботу та передає його до віділу кадрів (поштою та в електронному вигляді).
 22. Приймає особисто від працівників ПЗС та від працівників інших структурних підрозділів, переданих поштою заяви на прийом, звільнення, переведення на іншу роботу, надає їх на візування директору Товариства та своєчасно передає поштою чи в електронному вигляді до відділу кадрів.
 23. Готує документи, листи, заявки для проходження навчання в навчальному центрі ІКАО.
 24. Дає заявки до бюро перепусток ДП МА „Бориспіль" на автотранспорт, працівників ПЗС, та інших осіб, контролює їх вчасну видачу та здачу при звільненні працівника ПЗС. Робить щомісячну звірку з бюро перепусток ДП МА „Бориспіль" про видачу та здачу перепусток.
 25. Контролює своєчасне надання робітниками ПЗС листів тимчасової непрацездатності, довідок по догляду за хворим та інших документів, підтверджуючих їх право на відсутність на робочому місців ПЗС.
 26. Перевіряє правильність заповнення листків непрацездатності працівників ПЗС.Своєчасно передає листки непрацездатності працівників ПЗС до відділу кадрів, бухгалтерії.
 27. Веде протоколи допуску працівників до роботи на перроні.
 28. Готує та друкує накази про допуск працівників ПЗС до самостійної роботи на перроні (аеродромі), накази про призначення відповідальних осіб.
 29. Готує документи (пошту) на відправку до м. Кременчук, та отримує документи (пошту) з м. Кременчука.
 30. Відправляє відповідну документацію адресатам.
 31. Відповідальна на ПЗС за збереження та використання доручень на отримання матеріальних ціностей.
 32. Ознайомлює працівників ПЗС під розпис з наказами, розпорядженнями та іншими документами підписаними директором Товари�&a

Контакты:

ФИО: Людмила
Телефон: связаться
Отправить резюме
Похожие вакансии